Skip to main content

Egen vareforedling/ produksjon

Rollform AS sine branngodkjente helglassvegger produseres av Alufire. Som forhandler for en av Europas største leverandører av branngodkjente helglassvegger så kan vi levere brannvegger opp til 120 min. brannmotstand og 47 dB lyd absorbsjon.

Brannglassveggene kan leveres med rammefire glassvegger ( Vison Line ) tilnærmet lik vanlig helglassvegg.

Alle dører , glassfelter, vinduer er godkjent I hht EN13501-2:2016 og EN14600:2006 krav relatert til brann motstand EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 og EI 120 klasser samt røyk krav, ISO godkjenning, Hygiene godkjenning.

Branngodkjenning i klassene :

  • EI 15, EI 30 ,EI 45, EI 60 og EI 120 samt dører og glass med røyktetting
  • Vision Line : EI15 , EI 30 og EI 60
  • Classic line : EI 15, EI 30 ,EI 45, EI 60 og EI 120

ALUFIRE sin robuste konstruksjon gjør at vi kan oppnå den høyeste lyddempning på markedet:

ALUFIRE glassfelter og dører kan produseres i mange løsninger og fasonger for å passe med bygningens krav/løsninger og kan leveres i RAL farger, NCS farger ,anodiserte farger/belegg eller decorals, AkzoNobel.

Leave a Reply